Windows XP/7 Polish Programmers Keyboard Driver for German QWERTZ Layout

By | November 16, 2009

Polish Programmers keyboard driver is used to input special polish characters like ą, ń, ć, ł, ó using AltGr modifier key and corresponding latin character a ,n, c, l, o.
In Windows XP this driver is made based on the QWERTY keyboard layout and using it with the German QWERTZ keyboard layout is very confusing because the position of slashes, braces, etc. is quite different than in classic QWERTY keyboard layout.
The situation in Windows Vista is better, because Polish Programmers keyboard driver works with QWERTY keyboard layout except the € character which is mapped at the place where polish character ę is expected to be found.
Because I could not found any solution satisfying my needs I decided to make my own keyboard driver MSKLC– Microsoft Keyboard Layout Creator. This is very easy and straight forward tool, so making new keyboard driver takes really few minutes.

The Keyboard driver I prepared has also another advantage. I can type german and polish special characters without switching between keyboard layouts.
In order to resolve the issue with the € character I mapped the key R to input € and the combination AltGr-e produces polish ę.

The installation program with could be downloaded here.

Unzip it in the directory of your choice and start setup.exe. The new keyboard will be added to the input services in the Regional and Language Options:

kbd

The new keyboard driver could be uninstalled easily using “Add and Remove Programs”.

You can also download the keyboard definition file qwertz_pl.klc, load it into MSKLC tool an create layout of your choice.

Streszczenie w języku polskim.

Opisany tu driver polskiej klawiatury programisty pozwala na wpisywanie polskich liter używając klawisza AltGr oraz litery łacińskiej na klawiaturze niemieckiej typu QWERTZ.
Driver ten nie zmienia układu klawiatury jak to ma miejsce w Windows XP, pozwalając używać jednocześnie niemieckich umlautów i polski znaków bez potrzeby przełączania klawiatury lewym Alt-Shift’em.
Aby uniknąć konfliktu miedzy znakiem € na polska litera ę, znak € został przeniesiony na klawisz R, tzn. można go wpisać poprzez AltGr-R.

Instalacja:
– Program instalacyjny znajduje się tutaj
– Wypakować do dowolnego katalogu i uruchomić setup.exe

Deutsche Kurzfassung

Dieser Tastaturtreiber ermöglicht die Eingabe der polnischen Zeichen mit der Kombination der Taste AltGr und lateinischer Buchstabe auf der deutschen Tastatur mit QWERTZ-Layout.
Der Treiber ändert den QWERTZ-Layout nicht wie es bei Windows XP üblich ist. Damit ist es möglich, die deutsche Umlaute und polnische Sonderzeichen gleichzeitig eingeben zu können, ohne zwischen zwei Layouts mit Alt-Shift umschalten zu müssen.
Um den Konflikt zwischen dem Euro Zeichen und der polnischen Buchstabe “ę” zu vermeiden, wurde das € Zeichen auf die Tastenkombination AltGr-R verschoben.

Installation:
– Die Zip-Datei unterladen und entpacken
– Ausführen setup.exe
– Eventuell andere Tastatur Layouts entfernen und die neue als Default einstellen in Systemsteuerung->Regions- und Sprachoptionen->Sprachen->Details